Tin tức - Thiên Kim Real

Tuyển dụng

Thiên Kim không tuyển Sales để khai thác rồi đẩy đi, chúng tôi ĐÀO TẠO và CẦN người tâm huyết, có đạo đức, dày kinh nghiệm. Các NVKD hiện hữu đã đồng hành cùng Sàn hơn 2 năm, Thiên Kim cần người tài!
24.03.2015
Thiết kế hệ thống website công ty, website dự án bất động sản. Tham gia xây dựng hệ thống quản lý sales
23.09.2014
Tham gia hoàn thiện kết thúc hệ thống quản lý sales nội bộ liên kết website thienkimreal.com được xây dựng bằng Framework Codeigniter.
16.09.2014
Chúng tôi đốt đuốc tìm người - Mong tìm được người có thể đồng hành để xây dựng thương hiệu Bất Động Sản không chỉ cho Thiên Kim mà cho các dự án của Đà Nẵng!
10.02.2014
Thiên Kim không tuyển Sales để khai thác rồi đẩy đi, chúng tôi ĐÀO TẠO và CẦN người tâm huyết, có đạo đức, dày kinh nghiệm. Các NVKD hiện hữu đã đồng hành cùng Sàn gần 2 năm, Thiên Kim cần người tài!
15.01.2014
Chương trình khuyến mãi