- Thiên Kim Real

Thị trường bất động sản trầm lắng trong năm qua đã khiến cho nhiều doanh nghiệp địa ốc làm ăn thua lỗ.
Những khó khăn của thị trường bất động sản trong năm 2012 đã gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp địa ốc. Vì thế năm nay, hầu hết các doanh nghiệp sẽ hạ thấp nhất mức thưởng tết. Nhiều doanh nghiệp còn xoay sở trả lương cuối tháng.Thưởng tết 2013

Chương trình khuyến mãi