- Thiên Kim Real

Đây là bảng giá đất (giá Nhà Nước) trên địa bàn TP Đà Nẵng được ban hành cho năm 2011
Bảng giá đất này được Ban hành theo Quyết định số 35/2009/QD-UB ngày 24/12/2008 của UBND Thành phố Đà Nẵng. Quý khách muốn tra cứu bảng giá đất Đà Nẵng xin vui lòng download tại đây

Bảng giá đất Đà Nẵng 2011
 

Chương trình khuyến mãi