- Thiên Kim Real

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành giá đất tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư
KDC kho xi măng Bắc Mỹ An thuộc phường Khuê Mỹ, giá đất (QĐ 44): Đường Nguyễn Đình Chiểu MC (3-5,5-3)m: 2.520.000 đồng/m2, Đường MC (3-5,5-3)m: 2.268.000 đồng/m2, Đường MC (4,5-7,5-4,5)m: 2.800.000 đồng/m2Khu D - KDC Nam cầu Cẩm Lệ (đối với các hộ giải tỏa từ nơi khác đến), giá đất (QĐ 44): Đường có lòng đường 10,5 m: 1.285.000 đồng/m2, Đường có lòng đường 7,5 m: 985.000 đồng/m2, Đường có lòng đường 5,5 m: 905.000 đồng/m2.
 

- Giá đất TĐC đối với các hộ giải tỏa các dự án: Khu đất TMDV phía Đông Nam nút giao thông đường Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền, Khu đất ký hiệu A1 thuộc dự án vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển: KDC An Cư 3 và An cư 3 mở rộng: Đường Hồ Nghinh (15m): 6.200.000 đồng/m2, Đường Đông Kinh Nghĩa Thục (7,5m): 3.700.000 đồng/m2, Đường Dương Trí Trạch (5,5m): 3.080.000đồng/m2, Đường Trần Thanh Mại (5,5): 3.080.000 đồng/m2, Đường (4-7,5-4 và 4,5-7,5-4,5) (chưa đặt tên): 3.700.000 đồng/m2KDC Vệt khai thác quỹ đất đường từ cầu Sông Hàn ra biển và Khu Công trình công cộng A4: Đường Nguyễn Xuân Khoát (5,5m): 3.080.000 đồng/m2, Đường Dương Đình Nghệ (7,5m): 3.330.000 đồng/m2, Đường 5,5m (3-5,5-3) (chưa đặt tên): 2.520.000 đồng/m2.

 

- Giá đất TĐC theo QĐ 35 để xử lý hồ sơ tồn đọng theo Công văn số 2465/UBND-ĐBGT ngày 04/5/2011 của UBND TP: Các KDC số 1 Nguyễn Tri Phương, KDC số 5 Nguyễn Tri Phương, KDC dọc tuyến đường Trường Sa (hiện nay là đường 30-4), KDC Phong Bắc 2, KDC Chợ và phố Chợ Hòa Khánh giai đoạn 2: giá đất bằng giá quy định tại QĐ 35/2009/QĐ-UBND. Trường hợp các đường chưa quy định giá đất tại QĐ 35 thì áp dụng theo giá đất quy định tại các QĐ 44/2010/QĐ-UBND và QĐ 35/2011/QĐ-UBND.

 

- KDC Nam cầu Cẩm Lệ, giá đất (QĐ 35)Đường Phạm Hùng (5-15-5)m: 1.850.000 đồng/m2, Đường 20,5m (5-10,5-5)m: 1.542.000 đồng/m2, Đường 16,5m (4,5-7,5-4,5)m: 1.182.000 đồng/m2, Đường 11,5m (3-5,5-3)m: 1.085.000 đồng/m2, các đường đã đặt tên và có giá đất quy định tại các QĐ số 35/2009/QĐ-UBND, 44/2010/QĐ-UBND, 35/2011/QĐ-UBND: giá đất bằng giá quy định tại Quyết định 35/2009/QĐ-UBND. Trường hợp các đường chưa quy định giá đất tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND thì áp dụng theo giá đất quy định tại các Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND và số 35/2011/QĐ-UBND.

 

alt

 

- Đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Phan Đăng Lưu đến Cách Mạng Tháng Tám thuộc KDC số 5, QĐ 35): 8.320.000 đồng/m2Đường Đỗ Thúc Tịnh (QĐ 35): 3.700.000 đồng/m2Đường Tiểu La (đoạn từ đường Núi Thành đến Nguyễn Trọng Đật, QĐ 44): 5.580.000 đồng/m2; Đường có lòng đường 10,5m (chưa đặt tên) thuộc KDC Chợ và Phố Chợ Hòa Khánh, QĐ 44): 5.890.000 đồng/m2;

 

- Khu tái định cư Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang: Đường MC (4-7,5-4)m, chưa đặt tên, (QĐ 70, 35): 905.000 đồng/m2, Đường MC (4-3,75-4)m, chưa đặt tên, MB 70, 35: 619.000đồng/m2.

 

- Các qui định khác: Các trường hợp có chủ trương bố trí đất vào các lô ngã ba, ngã tư kể từ ngày 24/02/2012 trở đi: các lô đất có vị trí góc ở ngã ba nhân (x) thêm hệ số 1,3 và các lô đất có vị trí góc ở ngã tư nhân (x) thêm hệ số 1,5. Các trường hợp có chủ trương bố trí đất vào các lô ngã ba, ngã tư trước thời điểm ngày 24/02/2012: các lô đất có vị trí góc ở ngã ba nhân (x) thêm hệ số 1,2; các lô đất có vị trí góc ở ngã tư nhân (x) thêm hệ số 1,3. Trường hợp theo quy hoạch, lô đất tại ngã ba, ngã tư nếu có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi. Giá đất tái định cư hộ phụ thực hiện theo nội dung Quyết định số 5151 trên cơ sở giá đất tái định cư hộ chính quy định như trên.
 
Theo Danang.gov.vn
Chương trình khuyến mãi