Bán nhà đất Đà Nẵng giá rẻ - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 7.9 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 14 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.5 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/02/2016 DT : 81 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.8 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/02/2016 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/01/2016 DT : 150 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 12 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/01/2016 DT : 150 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 12 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 7 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/02/2016 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/02/2016 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.7 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/02/2016 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.15 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/02/2016 DT : 81 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.43 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/02/2016 DT : 112 m2
Quận huyện: , Đà Nẵng Giá: 5.7 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 15/01/2016 DT : 115 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2.9 Tỷ
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/03/2014 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 10 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 09/07/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 13/06/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/06/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 24/05/2013 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/05/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi