Cho thuê nhà đất Đà Nẵng giá rẻ 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Ngày đăng tin : 31/03/2016 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 700 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 31/03/2016 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 540 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/02/2016 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/02/2016 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 13.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 58 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 6.5 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/02/2016 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 750 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 02/12/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 800 USD
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/02/2016 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 585 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/12/2015 DT : 117 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 650 USD
Hướng: Tây Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/11/2015 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 38 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/11/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/11/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 17/10/2015 DT : 202 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 50 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/10/2015 DT : 216 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 80 Triệu VNĐ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 15/07/2015 DT : 300 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 918 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2015 DT : 420 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/10/2014 DT : 327 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 8 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/05/2014 DT : 430 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 18 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 26/03/2014 DT : 827 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 50000000 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/03/2014 DT : 16000 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/01/2014 DT : 855 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 40 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Chính chủ
Chương trình khuyến mãi