- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Căn hộ chung cư
Ngày đăng tin : 10/09/2015 DT : 47 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 950 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/07/2015 DT : 97 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.387 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/07/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.3 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/07/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.3 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/07/2015 DT : 97 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.387 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 13/07/2015 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1.75 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/07/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.3 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/07/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.175 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/06/2015 DT : 43 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/06/2015 DT : 97 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.387 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/06/2015 DT : 62 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2.732 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.136 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 43 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2.1 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1.924 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 97 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.387 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 43 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2.1 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1.9 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 11.9 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi