- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà xưởng - Nhà kho
Ngày đăng tin : 24/12/2015 DT : 5000 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 14000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 12.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 2150 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 3308 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 12.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 1600 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 4.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 5000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 5.2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 2150 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 5000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 5.2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 1500 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 30 Triệu
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 2000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 2000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 21/06/2015 DT : 8000 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 12 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 28/05/2015 DT : 8000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 12 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 11/10/2014 DT : 5000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 6 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/09/2014 DT : 7000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 10 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/09/2014 DT : 4800 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 6 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 12/03/2014 DT : 211 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 6.33 Tỷ
Hướng: Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 19/08/2013 DT : 5488 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 05/07/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi