Bán khách sạn Đà Nẵng, khách sạn bán tại Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Khách sạn
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 11 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 570 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 199.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 183 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 112.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 10.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 25 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 175 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 10.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 183 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 20 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 230 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 32 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2.7 Tỷ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/05/2014 DT : 219.6 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 35 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/05/2014 DT : 180 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 20 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 28/05/2014 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 25 Tỷ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/05/2014 DT : 230 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 32000000 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 07/05/2014 DT : 122 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6.7 Tỷ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 12.6 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi