Bán khách sạn Đà Nẵng, khách sạn bán tại Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Khách sạn
Ngày đăng tin : 10/07/2015 DT : 146 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 3200 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 34 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 210 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 270 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 162 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 276 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 220 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 115 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 112.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 2000 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 210 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi