- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Khách sạn
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 6.8 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/11/2015 DT : 400 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 35 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/09/2015 DT : 400 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 85 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/08/2015 DT : 297 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 85 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/08/2015 DT : 400 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 45 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/08/2015 DT : 225 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 52 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/07/2015 DT : 253 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 38 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/07/2015 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 58 Tỷ
       Thương lượng
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 45 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 162 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 10.5 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 230 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 334 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 375 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 60 Tỷ
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/07/2015 DT : 146 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/07/2015 DT : 147 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/07/2015 DT : 105 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi