- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Đất dự án
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 255 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/01/2015 DT : 77.8 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 19.3 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/12/2013 DT : 375 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 25/12/2013 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 680 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 25/12/2013 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 730 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 23/12/2013 DT : 105 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 870 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 24/05/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/05/2013 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 24/02/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/02/2013 DT : 132 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/02/2013 DT : 95 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/02/2013 DT : 176 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/01/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi