- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà trong kiệt
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.9 Tỷ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.3 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 15/01/2016 DT : 123 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.6 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 15/01/2016 DT : 65.12 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 798 Triệu VNĐ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/01/2016 DT : 123 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.6 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/12/2015 DT : 123 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.8 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/12/2015 DT : 113 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.7 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 24/12/2015 DT : 240 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 7 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 24/12/2015 DT : 220 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 790 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 24/12/2015 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 750 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/11/2015 DT : 35.9 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.7 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/11/2015 DT : 36 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.7 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/10/2015 DT : 46.3 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 670 Triệu VNĐ
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 11/09/2015 DT : 128 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/09/2015 DT : 128 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 31/08/2015 DT : 47.3 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/08/2015 DT : 112 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.7 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/08/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/08/2015 DT : 81 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1.2 Tỷ
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/08/2015 DT : 147.6 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.8 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi