Bán nhà Đà Nẵng giá rẻ, nhà mặt tiền 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà mặt tiền
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 45 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 8 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/06/2015 DT : 116 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 4.3 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/06/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6.7 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/06/2015 DT : 87 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.85 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/06/2015 DT : 135 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 8 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/06/2015 DT : 54 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.3 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2015 DT : 45 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 8 Tỷ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 81 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.7 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 4.2 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 92 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 4.6 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 144 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 7.7 Tỷ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.5 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 93 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.7 Tỷ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 42 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 124 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.2 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 220 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6.5 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 93 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.7 Tỷ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/06/2015 DT : 54 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/06/2015 DT : 54 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi