Bán nhà Đà Nẵng giá rẻ, nhà mặt tiền 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà mặt tiền
Ngày đăng tin : 13/08/2015 DT : 79.9 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/08/2015 DT : 56 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.4 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/08/2015 DT : 68.9 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 5.5 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/07/2015 DT : 45 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.6 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/07/2015 DT : 68.9 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 5.5 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/07/2015 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 5.1 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/07/2015 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.65 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/07/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1.1 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/07/2015 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 5.1 Tỷ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/07/2015 DT : 69.5 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 2.65 Tỷ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 76.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/07/2015 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1.8 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/07/2015 DT : 180 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 1.65 Tỷ
Hướng: Tây Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/07/2015 DT : 75 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.5 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 140 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 11 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/06/2015 DT : 72 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 740 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 108 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.31 Tỷ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 370 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 22 Tỷ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 640 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 54 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1.3 Tỷ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi