- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Khách sạn
Ngày đăng tin : 24/11/2015 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 38 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/09/2015 DT : 160 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 130 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/07/2015 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 35 USD
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/07/2015 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 10000 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/03/2014 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 200 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/01/2014 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 31/12/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 31/12/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 12 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/05/2013 DT : 140 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 60 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/04/2013 DT : 276 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 50 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/04/2013 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 45 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/04/2013 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 45 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/04/2013 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 80 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/04/2013 DT : 128 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 25 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi