- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Văn phòng - Cao ốc
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 432 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 135 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 1000 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 7000 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 800 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 150 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 12/06/2015 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/04/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/01/2015 DT : 700 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/07/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 6 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 13/03/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/02/2014 DT : 220 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/10/2013 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 05/07/2013 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/04/2013 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 270 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 8.5 USD
       Thương lượng
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 63 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 170 Ngàn VNĐ/m2
       Thương lượng
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 25 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/03/2013 DT : 120 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 10 Triệu VNĐ
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/03/2013 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 7 USD/m2
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/03/2013 DT : 118 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 7 USD/m2
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/03/2013 DT : 400 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6 USD/m2
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi