Villa Đà Nẵng, Biệt thự cho thuê Đà Nẵng - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Biệt thự - Villa
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 300 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1500 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 300 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1500 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 300 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1200 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 135 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 20 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 10 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/03/2013 DT : 136 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 07/03/2013 DT : 190 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1000 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1500 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 01/02/2013 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 1000 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 30/01/2013 DT : 300 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1300 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/01/2013 DT : 300 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1500 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1500 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1500 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 350 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1000 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 25 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 337.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 30 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 330 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1680 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 400 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 900 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 500 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2200 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 25 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi