- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Căn hộ dịch vụ
Ngày đăng tin : 18/02/2014 DT : 25 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 12/02/2014 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 450 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 22/01/2014 DT : 45 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/01/2014 DT : 30 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 350 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 09/05/2013 DT : 55 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 700 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/05/2013 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 22/04/2013 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 22/04/2013 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 22/04/2013 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 800 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 30 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 240 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 180 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 850 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 600 USD
       Thương lượng
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 06/03/2013 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 25/01/2013 DT : 55 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 700 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 23/01/2013 DT : 120 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1200 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 23/01/2013 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/01/2013 DT : 65 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/01/2013 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/01/2013 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi