- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Căn hộ
Ngày đăng tin : 31/03/2016 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 700 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 31/03/2016 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 540 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/02/2016 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/02/2016 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 13.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/02/2016 DT : 58 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 6.5 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/02/2016 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 750 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 02/12/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 800 USD
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 13/11/2015 DT : 5 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 8 Triệu VNĐ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/10/2015 DT : 93.58 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/10/2015 DT : 93.58 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 15/10/2015 DT : 93.58 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 15/10/2015 DT : 117.2 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/10/2015 DT : 117 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 650 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/09/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1300 Triệu VNĐ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 21/09/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 1 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 550 USD
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Đông Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 04/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 04/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1100 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/07/2015 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi