Cho thuê căn hộ Đà Nẵng 2015 GIÁ 600$ - $800 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Căn hộ
Ngày đăng tin : 03/01/2014 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 02/01/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 02/01/2014 DT : 58 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 4 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 31/12/2013 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 450 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 30/12/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 20 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/12/2013 DT : 117.22 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 650 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 21/11/2013 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/10/2013 DT : 93 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/04/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/04/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/04/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/04/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 01/04/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/03/2013 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi