Cho thuê căn hộ Đà Nẵng 2015 GIÁ 600$ - $800 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Căn hộ
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 99 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 21 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 14/04/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/09/2014 DT : 65.56 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 13/05/2014 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 10/05/2014 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 6 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/05/2014 DT : 93 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 550 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/02/2014 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 19.95 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 23/01/2014 DT : 117 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 650 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/01/2014 DT : 117 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 650 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/01/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/01/2014 DT : 79 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/01/2014 DT : 104 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 900 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/01/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/01/2014 DT : 114 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 900 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/01/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 700 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/01/2014 DT : 79 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 850 USD
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/01/2014 DT : 119 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 650 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 21/01/2014 DT : 52 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/01/2014 DT : 140 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1300 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/01/2014 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 550 USD
Hướng: Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi