Cho thuê căn hộ Đà Nẵng 2015 GIÁ 600$ - $800 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Căn hộ
Ngày đăng tin : 03/07/2015 DT : 114 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1100 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 550 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/07/2015 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/07/2015 DT : 78 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 700 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 03/07/2015 DT : 68 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 400 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 120 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 550 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 21 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 114 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 23.6 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 10.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 14 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 114 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 24.7 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 10.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 10.8 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 69 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 10 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 11 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 94 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 9.7 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi