- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Mặt bằng - Kho xưởng
Ngày đăng tin : 25/02/2016 DT : 720 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 15/01/2016 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/09/2015 DT : 300 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/09/2015 DT : 6500 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 55 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 10/09/2015 DT : 9300 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 42 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/07/2015 DT : 9300 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 2 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/07/2015 DT : 800 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 20 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 700 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 30 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/06/2015 DT : 2200 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 10000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 38 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 2200 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 1500 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 20 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 1000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 30 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 3000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 20 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 600 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 25 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/06/2015 DT : 430 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 20 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 12/05/2015 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 50 Ngàn VNĐ/m2
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/12/2014 DT : 5000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 29/09/2014 DT : 85 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 5 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/09/2014 DT : 85 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 5 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi