Cho thuê nhà mặt tiền Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà cho thuê
Ngày đăng tin : 08/04/2014 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 7.5 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 07/04/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 7 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/04/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 03/04/2014 DT : 72 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Bắc Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 02/04/2014 DT : 140 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 02/04/2014 DT : 62.4 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 01/04/2014 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 4 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 31/03/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 4.4 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 31/03/2014 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 10 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 31/03/2014 DT : 75 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 11 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 31/03/2014 DT : 35 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 31/03/2014 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.5 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 31/03/2014 DT : 133 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 14.5 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 29/03/2014 DT : 122.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 29/03/2014 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 9 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 28/03/2014 DT : 86 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 4.5 Triệu VNĐ
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 28/03/2014 DT : 116.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6.5 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 27/03/2014 DT : 403.7 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 27/03/2014 DT : 173 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1000 USD
Hướng: Tây Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/03/2014 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 2 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Chương trình khuyến mãi