Cho thuê nhà mặt tiền Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà cho thuê
Ngày đăng tin : 09/05/2014 DT : 150 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 2.7 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 09/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/05/2014 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/05/2014 DT : 180 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Đông Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 08/05/2014 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 07/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 16 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 2.9 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 65.6 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 85 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 2 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.8 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 120 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 16 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 43 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 2.7 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/05/2014 DT : 190 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 29/04/2014 DT : 99 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 8 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 29/04/2014 DT : 216 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 60 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 29/04/2014 DT : 95 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 29/04/2014 DT : 240 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 8 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 24/04/2014 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 24/04/2014 DT : 56 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 7 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi