Cho thuê nhà mặt tiền Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà cho thuê
Ngày đăng tin : 26/05/2014 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 1.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 24/05/2014 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 24/05/2014 DT : 41 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 22/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 20/05/2014 DT : 31.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 8 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/05/2014 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 45 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 20/05/2014 DT : 65 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 10 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/05/2014 DT : 49.5 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 9 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/05/2014 DT : 18 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 1.2 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 15/05/2014 DT : 220 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 15/05/2014 DT : 133 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Tây Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 14/05/2014 DT : 44 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 14/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 14/05/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 12/05/2014 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 12/05/2014 DT : 75 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 600 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 12/05/2014 DT : 170 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 12/05/2014 DT : 70 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 12/05/2014 DT : 91 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 10 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 09/05/2014 DT : 150 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 4.4 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Chương trình khuyến mãi