Cho thuê nhà mặt tiền Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà cho thuê
Ngày đăng tin : 22/06/2014 DT : 112 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 30 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 25 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 19/06/2014 DT : 210 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 19/06/2014 DT : 25 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 4 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 16/06/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 16/06/2014 DT : 44 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 16/06/2014 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 5.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 13/06/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 35 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 11/06/2014 DT : 95 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 11/06/2014 DT : 150 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 19 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 05/06/2014 DT : 56 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 7.5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/06/2014 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 4 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 30/05/2014 DT : 42 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 Triệu VNĐ
       Thương lượng
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 27/05/2014 DT : 72 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 2 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 27/05/2014 DT : 120 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 27/05/2014 DT : 48 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 6 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 27/05/2014 DT : 32 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 5 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 26/05/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 4 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 26/05/2014 DT : 216 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 40 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Chương trình khuyến mãi