Cho thuê nhà mặt tiền Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà cho thuê
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 108 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 75 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 124 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 16 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 26/06/2015 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 22 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2015 DT : 85 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2015 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 7 Triệu VNĐ
Hướng: Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2015 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 12 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2015 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 22 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/06/2015 DT : 120 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 12 Triệu VNĐ
Hướng: Tây Nam Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 9 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 72 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/06/2015 DT : 225 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 7000 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/05/2015 DT : 80 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/05/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 22 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/05/2015 DT : 88 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15.7 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 05/05/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 12 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 24/04/2015 DT : 90.68 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 25 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi