Cho thuê nhà mặt tiền Đà Nẵng 2015 - Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà cho thuê
Ngày đăng tin : 07/01/2014 DT : 150 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 4 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 06/01/2014 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 7 Triệu VNĐ
Hướng: Đông Nam Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 06/01/2014 DT : 55 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 78 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3.5 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.5 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng Giá: 2 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 75 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 6 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 85 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 6 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 2 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.5 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 21 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3.5 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 04/01/2014 DT : 40 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 4.5 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 03/01/2014 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2.5 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 03/01/2014 DT : 150 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 0 USD
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 03/01/2014 DT : 1 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 3 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 03/01/2014 DT : 120 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 4 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 03/01/2014 DT : 32 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 2 Triệu VNĐ
Hướng: Bắc Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 02/01/2014 DT : 50 m2
Quận huyện: Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Giá: 7 Triệu VNĐ
Hướng: Liên hệ: Chính chủ
Chương trình khuyến mãi