- Thiên Kim Real

Nhà đất bán Nhà đất cho thuê
Nhà cho thuê
Ngày đăng tin : 18/02/2016 DT : 90 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 585 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 23/12/2015 DT : 117 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 650 USD
Hướng: Tây Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/11/2015 DT : 125 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 38 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/11/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 19/11/2015 DT : 110 m2
Quận huyện: Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Giá: 500 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Chính chủ
Ngày đăng tin : 17/10/2015 DT : 202 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 50 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 17/10/2015 DT : 216 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 80 Triệu VNĐ
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/10/2015 DT : 111 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 35 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 16/10/2015 DT : 202 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 50 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 06/10/2015 DT : 60 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 1 USD
Hướng: Tây Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 01/10/2015 DT : 250 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 25/09/2015 DT : 3000 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 1 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 18/09/2015 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 12 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 12/09/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 800 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 08/09/2015 DT : 130 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 2000 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 05/09/2015 DT : 100 m2
Quận huyện: Q. Liên chiểu, Đà Nẵng Giá: 10 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 28/08/2015 DT : 56 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 400 USD
Hướng: Bắc Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 31/07/2015 DT : 200 m2
Quận huyện: Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 700 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 22/07/2015 DT : 76.5 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 20 USD
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Ngày đăng tin : 27/06/2015 DT : 62 m2
Quận huyện: Q. Hải Châu, Đà Nẵng Giá: 15 Triệu VNĐ
Hướng: Chưa xác định Liên hệ: Nhà môi giới
Chương trình khuyến mãi